محاسبه حق بیمه

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال ۹۸ چگونه است؟

( آخرین به روزرسانی : 20/01/07 )

حق بیمه چیست؟

بر اساس  قانون سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در واقع مبلغی است که از سوی کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و در ازای آن مزایای نقدی مستمری و بازنشستگی و نیز مزایای غیرنقدی پوشش های خدمات درمانی در اختیار بیمه شده (کارگر) قرار می گیرد.

مبلغ ریال حق بیمه بر پایه دستمزد بیمه شده تعیین می گردد و طبق بند ۵ ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی باید با مبلغ حقوق در تناسب قرار بگیرد. البته این حقوق در نظر گرفته شده نباید به هیچ وجه از حداقل حقوق کارگران که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد، کمتر باشد. همین طور سقف آن نیز نباید بیشتر از حداکثر حقوق اعلامی از سوی شورای عالی در نظر گرفته شود.

تذکر: لازم به توضیح است که در صورت عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما و کوتاهی وی در این باب، کلیه حق بیمه (۳۰ درصد) بر عهده کارفرما قرار گرفته و کارگر از پرداخت آن معاف خواهد بود. زیرا در این صورت کارفرما در انجام تعهد خود کوتاهی کرده و حق پرداخت از کارگر برداشته می شود.

طبق قانون تامین اجتماعی، ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی به نسبت ۷ درصد از سوی کارگر و ۲۳ درصد از سوی کارفرما باید پرداخت شود.

به این صورت محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما با در نظر گرفتن میزان حقوق کارگر با نسبت های به ترتیب ۷ درصد و ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۸ تعیین می گردد و هر یک ملزم به پرداخت مبلغ ریالی از سوی خود هستند تا بیمه تامین اجتماعی برای کارگر برقرار شود. بدیهی است که شکل اجرای آن با پرداخت از سوی کارفرما و کسر از حقوق کارگر انجام می پذیرد.

 

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال ۹۸

طبق چیزی که در خصوص حق بیمه سال ۱۳۹۸ اعلام شده است، حداقل دستمزد یک کارگر عادی ۵۰۵۶۲۷ ریال بوده و حق  مسکن وی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و حق خوار و بار نیز ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. مجموع این حقوق و مزایا در ماه های ۳۱ روزه به ۱۸۵۷۴۴۳۷ ریال رسیده و در ماه های ۳۰ روزه نیز ۱۸۰۶۸۸۱۰ ریال است.

به این ترتیب با در نظر گرفته اینکه حق بیمه سهم کارگر ۷ درصد و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است، مبالغ ریال آن معادل زیر خواهند بود.

 

حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال ۹۸  در ماه های ۳۱ روزه

مجموع کل حق بیمه در سال ۹۸ در ماه های ۳۱ روزه، معادل ۵۵۷۲۳۳۱ ریال است. به این ترتیب با در نظر گرفتن سهم های ۷ و ۲۳ درصدی کارگر و کارفرما؛ حق بیمه سهم کارگر معادل ۱۳۰۰۲۱۱ ریال بوده و حق بیمه سهم کارفرما نیز ۴۲۷۱۱۲۱ ریال است.

 

حق بیمه کارگر و سهم کارفرما در سال ۹۸ در ماه های ۳۰ روزه

به این مجموع کل حق بیمه در سال ۱۳۹۸ مربوط به ماه های ۳۰ روزه به ۵۴۲۰۶۴۳ ریال می رسد. با لحاظ سهم های ۷ و ۲۳ درصدی کارگر و کارفرما، حق بیمه سهم کارگر معادل ۱۲۶۴۸۱۷ ریال بوده و حق بیمه سهم کارفرما نیز ۴۱۵۵۸۲۶ ریال محاسبه می شود.

بدین ترتیب حق بیمه سهم کارفرما و کارگر در ماه های ۳۰ روزه به میزان جزئی نسبت به ماه های ۳۱ روزه، کمتر محاسبه می شود.

حتما بخوانید:  حقوق‌های سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اعلان