مطالب مربوط به :

۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با اهداف مختلفی صورت انجام می‌شود. برای  اغلب ما مهم است که بدانیم تاکنون چقدر سابقه بیمه داریم و آیا همه سوابق بیمه برای ما اعمال شده است ولی قبل از آن بد نیست بدانید که […]

مشاهده

کارمندان و بازنشستگان هم سبد حمایتی دریافت می‌کنند

توزیع بسته حمایتی دولت برای بازنشستگان آغاز شد رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهارکرد: بازنشستگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی دولت که برای افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که اولین […]

مشاهده