مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟ + شرایط دریافت

میزان مبلغ بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌ در نظر گرفته شده است. مبلغ بیمه بیکاری ممکن است با توجه به تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد افزایش پیدا کند، به شرطی که از حداقل دستمزد تعیین‌شده وزارت کار کمتر نبوده و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.

برای دریافت بیمه بیکاری به کجا مراجعه کنیم

برای دریافت بیمه بیکاری، فردی که به‌صورت غیرارادی بیکار شده باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ اخراج به اداره کار استان خود مراجعه و فرم تقاضای بیمه بیکاری را پر کند. در نظر داشته باشید مهم ترین فاکتور برای دریافت بیمه بر پایه اخراج و بیکاری غیرارادی بنا شده است. کمیته‌ای متشکل از نماینده‌های اداره تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی و سازمان تامین‌ اجتماعی مسئول تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری شخص بیمه‌شده‌اند.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

 • فرد بیکار شده مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشد.
 • بیکاری حداکثر ۳۰ روز پس از اخراج یا اعلام عدم نیاز توسط کارفرما به اداره کار گزارش شده باشد(در مورد خاص مثل بیماری و یا خدمت سربازی بیشتر از ۳۰ روز نیز امکان دارد).
 • به‌صورت غیرارادی از کار اخراج شده باشد.
 • تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 • مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
 • بیمه‌شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن داشته باشد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند بدین صورت است که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کاربر اثر این حوادث بیکار شوند مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

بیمه‌شدگان باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه، گواهی لازم در این زمینه را در اختیار شعب تامین اجتماعی قرار دهند.

مدارک لازم برای بیمه بیکاری

 •  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 •  اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر
 •  4 قطعه عکس 3*4
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
 •  اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی گواهی کار از شرکت
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه

آیا می‌توان سابقه بیمه را خرید؟

سرپرست سازمان تامین اجتماعی: سابقه بیمه قابل خرید نیست . ولی افرادی که به سن ۶۰ سال رسیده‌اند، شامل استثنا می‌شوند.

محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا می‌توان سابقه بیمه را خرید، گفت: افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آن‌ها خلا ایجاد شده است، برای این افراد سابقه محسوب نمی‌شود، فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می‌شود.

هنچنین در رابطه با استثنا اعلام کرد  افرادی که به سن ۶۰ سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، می‌توانند تا مرز ۱۰ سال با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.