عیدی کارگران

جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

( آخرین به روزرسانی : ۹۸/۰۵/۲۲ )

جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد به این صورت است که حداقل عیدی کارگران با یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت کند.

بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کارباید به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین حقوق ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

با این وجود در بین جامعه ۱۴میلیونی کارگری کارگرانی هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.

اخبار مرتبط: میزان مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸

 

جزئیات عیدی کارگران:

یک ماه کارکر۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان

دوماه کارکرد۳۷۰هزار و ۴۲۳ تومان

سه ماه کارکرد۵۵۵ هزار و ۶۳۴ تومان

 ۴ماه کارکرد۷۴۰هزارو ۸۴۶ تومان

۵ماه کارکرد۹۲۶هزار و ۵۷ تومان

۶ماه کارکرد۱میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان

 ۷ماه کارکرد ۱میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۸۰ تومان

۸ماه  کارکرد۱میلیون و ۴۸۱ تومان و ۶۹۲ تومان

۹ماه کارکرد ۱میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۰۳ تومان

۱۰ ماه کارکرد۱میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ تومان

۱۱ ماه کارکرد ۲میلیون و ۰۳۷ هزار و ۳۲۶ تومان

۱۲ماه کارکرد ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اعلان