چک‌های تضمینی

ظهرنویسی چک ممنوع!

( آخرین به روزرسانی : 19/08/13 )

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز  ۱۷ فروردین ماه ۹۸، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸، تمامی  هر گونه چک‌ تضمینی پشت‌نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.

بر این اساس، هر گونه چک تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا که چک‌های تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست.

این بخشنامه فقط شامل چک‌ تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: این بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهر نویسی «چک‌های تضمینی» است و «چک‌های عادی» در سال ۹۸ کماکان قابل ظهر نویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.

بیشتر بخوانید: قوانین جدید چک در سال ۹۸

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهر نویسی فیزیکی ممنوع است.

منبع: مهر نیوز

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اعلان