فعالسازی سرویس پیامک بانک ملت از طریق سامانه بانکداری اینترنتی

اگر سرویس پیامک بانک ملت برای شما غیرفعال شده است و دیگر پیامک واریز و برداشت را دریافت نمی کنید؛ بانک ملت دو روش را برای فعالسازی سرویس پیامک معرفی کرده است: مراجعه حضوری و از طریق اینترنت بانک ملت […]

مشاهده