فروش عرضه اولیه فصبا و سهام جایزه آن

عرضه اولیه شرکت فولاد صبا خلیج‌فارس با نماد «فصبا» در تاریخ چهارشنبه 1402/04/28 انجام شد و به هر کد معاملاتی ۴۵ سهم به ارزش حدود 161 هزار تومان اختصاص یافت. اما پس از گذشت 4 ماه این نماد بازگشایی شد و پس از ۴ ماه غیرقابل معامله بودن، در نخستین روز معامله خود بیش از ۳۰ درصد سود نصیب سرمایه گذارانش کرد.

اکنون دارایی سهامداران فصبا به ۳۳۳ سهم رسیده است و برخی سهامداران تلاش به فروش آن دارند.

درحال حاضر سهامداران این نماد تنها اجازه فروش 45 سهم را دارند و 288 سهم دیگر که تحت عنوان سهام جایزه به دارایی سهامداران اضافه شده است؛ قابل معامله نیست.

برای فروش 288 سهم جایزه باید منتظر ثبت اطلاعیه افزایش سرمایه در کدال باشید.