اعلام افزایش عیدی کارکنان ازسوی هیأت وزیران

هیأت وزیران از افزایش  عیدی کارکنان به مبلغ ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد.

طی روزهای قبل نیز عیدی کارگران برابر با دو ماه حقوق طبق حداقل دستمزد که یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، تعیین شده بود. بدین ترتیب عیدی کارکنان یک میلیون تومان و حداقل عیدی کارگران، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط: افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی

هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای داشت که در آن رقم یک میلیون تومان را برای عیدی کارکنان تعیین و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت در این چارچوب کرد.

با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه‌ها تاکید کرده بود که عیدی را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگیرند اما در روزهای اخیر با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان ۱۷۹۷ مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

 این ارقام درنهایت باید به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که مصوبه هیأت وزیران در رابطه با افزایش عیدی کارکنان با رقم یک میلیون تومانی همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.