عرضه اولیه این هفته

عرضه اولیه نماد (کزغال) – چهارشنبه 15 بهمن ماه

1-دوره ثبت سفارش روز چهارشنبه 15 بهمن ماه می‌باشد و ساعت ثبت سفارش از طریق پیام ناظر بازار در تمامی سامانه‌های آنلاین اطلاع‌رسانی خواهد شد. 2-سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 60 سهم و هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش می‌باشد. 3-ورود سفارش در دامنه قیمتی تعیین شده (کف 19,500 و سقف 20,500 ریال) ، امکانپذیر است.

برای خرید این عرضه اولیه حداکثر مبلغ 1.230.000 ریال نیاز است.