آلودگی هوای تهران همچنان ادامه دارد!

علی رغم افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن و کاهش ترافیک شهر تهران در هفته اخیر همچنان شاهد آلودگی هوا و افزایش آن هستیم به طوری که امروز یکشنبه 3 آذر این شاخص به 112 رسیده است که وضعیت هشدار برای گروه های حساس است. این در حالی است که شاخص کیفیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته نیز با عدد 110 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.پ

گفتنی است که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. همچنین شاخص‌های کیفیت هوا تا ساعت 10 امروز (یکشنبه) در کل ایستگاه‌های پایش هوا به ترتیب ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص (62) سالم، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با شاخص (110) ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه، آلاینده مونوکسید کربن با شاخص (25) در شرایط پاک قرار داشت.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی نیز وضعیت هوا در شهر تهران در چند روز آینده پایدار خواهد بود.