حذف طرح زوج و فرد اجرایی می‌شود؟

احتمال حذف طرح زوج و فرد در تهران قوت گرفت

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است "طرح زوج و فرد، طرح اشتباهی بوده که در بلندمدت نه تنها آلودگی هوا را کاهش نداده است، بلکه سبب شده مردم به سمت خرید خودوری ارزان قیمت با پلاک مخالف گرایش پیدا کنند و این امر موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود."

موافقان این طرح بر این باورند که اجرای آن به کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران کمک می‌کند اما مخالفان معتقدند که برای مبارزه با معضل ترافیک و آلودگی هوا کارهای بنیادی تری باید صورت بگیرد.

[irp posts="815" name="پرداخت جریمه طرح ترافیک"]

آقای پورسیدآقایی گفته است در صورت تصویب شورای ترافیک تهران، احتمالا اجرای طرح زوج و فرد پس از سالها لغو می‌شود. تاریخ حذف طرح زوج و فرد هنوز مشخص نیست.

امسال با اعمال طرح ترافیک جدید تغییراتی در اجرای طرح زوج و فرد اتفاق افتاد از جمله اینکه این طرح دیگر پنجشنبه‌ها اجرا نمی‌شود. شاید امسال آخرین سال اجرای این نوع محدودیت ترافیکی باشد و حذف طرح زوج و فرد از سال آینده کلید بخورد.