هدیه تامین اجتماعی به زوجین

هدیه تامین اجتماعی به زوجین در قالب کمک‌ هزینه یا وام بلاعوض ازدواج و با هدف حمایت از ازدواج جوانان و ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج شکل گرفته است. هدیه تامین اجتماعی به زوجین در واقع شادباش سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگانی است که تشکیل خانواده جدید می دهند. سوالات زیادی در رابطه با مبلغ هدیه تامین اجتماعی به زوجین و مهلت دریافت آن وجود دارد که در ادامه مطلب به آن می پردازیم.

مبلغ هدیه بیمه تامین اجتماعی

مبلغ هدیه بیمه تامین اجتماعی طبق حقوق دریافتی فرد در نظر گرفته‌شده است. به این صورت که میانگین مبلغ حقوق یا مزد دریافتی ماهانه شما در ۲۴ ماه قبل از تاریخ عقد حساب می‌شود؛ و اگر کمتر از حداقل دستمزد بر اساس قانون کار باشد، مبلغ هدیه بیمه تامین اجتماعی معادل حداقل حقوق خواهد بود. پس می‌توان گفت هدیه ازدواج تامین اجتماعی معادل یک‌پایه حقوق در سال وقوع عقد است.

نکته مثبتی که در ارتباط با هدیه ازدواج تامین اجتماعی وجود دارد بلاعوض بودن آن است. عدم نیاز به بازپرداخت هدیه ازدواج تامین اجتماعی کمکی هرچند کوچک برای زوجین در ابتدای تشکیل زندگی است.

ولی در نظر داشته باشید که باید برای دریافت هدیه بیمه تامین اجتماعی ظرف ۵ سال قبل از تاریخ عقد، حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشید.

در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ شخص با کارفرما برقرار باشد و عقد ازدواج‌ از نوع دایم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.

هدیه تامین اجتماعی به زوجین

مهلت دریافت هدیه ازدواج تامین اجتماعی

مهلت دریافت هدیه ازدواج تامین اجتماعی زمانی به پایان می‌رسد که مجلس آن را لغو کند. کمک‌ هزینه ازدواج مطابق با قانون 85  تامین اجتماعی است و درصورتی‌که شرایط دریافت آن را دارید می‌توانید برای دریافت هدیه اقدام کنید.

حتی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که سال‌های قبل ازدواج کرده و در زمان ازدواج شرایط دریافت هدیه تامین اجتماعی را داشته‌اند در صورت عدم دریافت می‌توانند برای گرفتن آن اقدام کنند.