حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه حقوق کارمندان دولت را بیش از آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود را تصویب کردند.

بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ :

الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.

این محاسبه با فرض ثابت بودن ضریب افزایش ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها (جزئیات آن باید توسط دولت مشخص شود) و همچنین تایید شورای نگهبان، میزان افزایش حقوق سال آینده و نیز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.

در این شیوه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸ برای همه گروه‌ها ثابت بوده اما افزایش ضریب تا ۱۰ درصد متغییر خواهد بود. به این صورت که با مدل پلکانی هر چه حقوق کارمندان در سال ۹۸ بیشتر باشد این ضریب کاهش خواهد یافت.

محاسبه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بر اساس بند پیشنهادی- ارقام به ریال

حداکثر حقوقافزایش در سال 1398میزان افزایش به نسبت سال 1397درصد تغییرات نسبت سال 1397
افزایش ثابتافزایش ضریب
15.000.0004.000.000%105.500.00036.6
20.000.0004.000.000%106.000.00030
25.000.0004.000.000%106.500.00026
30.000.0004.000.000%107.000.00023.3
35.000.0004.000.000%107.500.00021.4
40.000.0004.000.000%108.000.00020
45.000.0004.000.000%108.500.00018.8
50.000.0004.000.000%109.000.00018
60.000.0004.000.000%1010.000.00016.6
70.000.0004.000.000%1011.000.00015.7
80.000.0004.000.000%1012.000.00015
90.000.0004.000.000%1013.000.00014.4
100.000.0004.000.000%1014.000.00014

منبع: فارس

بیشتر بخوانید: میزان مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸