هزینه ماهیانه دریافت دفترچه بیمه سلامت چقدر است؟

مدیر سازمان بیمه سلامت درباره افراد واجد شرایط بیمه رایگان  دفترچه بیمه سلامت و پذیرش بیمه شدگان در مراکز خصوصی توضیح داد.

طاهر موهبتی مدیر سازمان بیمه سلامت با اشاره به شاخص‌های سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: در هفته گذشته شاخص‌های بیمه سلامت تصویب و بر اساس آن قرارداد‌های این بیمه با مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمانی توسعه پیدا می‌کند.

[irp posts="497" name="۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی"]

او ادامه داد: بر اساس قانون افرادی که رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند بر اساس تبصره بند ۱۷ باید برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بخش دولتی مراجعه کنند و دفترچه آنها در مراکز درمانی خصوصی دفترچه بیمه سلامت پذیرفته نمی‌شود.

موهبتی تاکید کرد: بیمه رایگان مربوط به افراد نیازمند است که نمی‌توانند ماهیانه ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان بابت حق بیمه پرداخت کنند و این افراد نباید برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به مراکز درمانی بخش خصوصی مراجعه کنند.

مطلب پیشنهادی: بازیابی پسورد سایت بیمه تامین اجتماعی

مدیر سازمان بیمه سلامت افزود: سازمان بیمه سلامت دارای ۵ صندوق بیمه‌ای است، ما با مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی قرارداد امضا کنیم.

منبع: گسترش نیوز