کارگران بیکار شده ناشی از سیل مقرری دریافت خواهند کرد

یکی از مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه کارگران بیمه‌پرداز مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که در اثر سیل بنگاه‌های اقتصادی آنان آسیب دیده تا بازسازی و بازگشایی کارگاه، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

کریم یاوری با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لحظات اولیه وقوع سیل در استان گلستان و مازندران، اظهارداشت: تمام امکانات زیرمجموعه وزارتخانه‌ در اختیار تأمین نیازهای هموطنان سیل‌زده قرار گرفته و تا رفع نیازهای کمک‌رسانی تمامی زیرمجموعه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آسیب‌دیدگان از سیل قرار خواهد داشت و ادامه می‌یابد.

وی افزود: همه کارگران بیکار شده بیمه‌پرداز مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که در اثر سیل بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های آنان آسیب دیده تا بازسازی و رفع مشکل و بازگشایی کارگاه برابر تبصره دو ماه دو قانون بیمه بیکاری و مطابق  جدول ماده هفت به میزان سابقه پرداخت حق بیمه تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

این مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای آن دسته از کارگران مزدبگیر که توسط کارفرمایان حقوق آنان پرداخت شده و فاقد بیمه‌پردازی هستند پیشنهادی را با تأیید و امضاء وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دولت محترم ارائه خواهیم داد تا پس از تصویب در هیأت دولت برای مدت کوتاه چند ماهه مقرری معادل حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای آنان در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: ساز و کار، نحوه و چگونگی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده فاقد بیمه‌پردازی در اثر سیل پس از ارائه و پیشنهاد توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تأیید و تصویب هیأت محترم دولت و تأمین و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه معین خواهد شد.

[irp posts="1625" name="مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟ + شرایط دریافت"]

یاوری گفت: بنگاه‌های اقتصادی که در اثر سیل دچار حادثه و خسارت شده‌اند برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد توسط وزارتخانه‌های صادرکننده مجوز تأسیس و بهره‌برداری و از سوی دولت محترم مورد حمایت و اعطاء تسهیلات قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید به تمامی زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای کمک به حادثه‌دیدگان از سیل و تأمین نیازهای اولیه و حمایت اجتماعی از آنان، برای صیانت از نیروی کار و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی حادثه‌دیده و در جهت احیاء اشتغال مجدد کارگران دستور تشکیل کارگروهی ویژه را صادر کرده‌‌اند.

مدیر کل مشاغل و بیمه بیکاری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل و ... بیکار شوند در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از 6 ماه باشد مطابق با مشمولانی که 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.