مراحل رفع ممنوع الخروجی

مراحل رفع ممنوع الخروجی

صدور حکم ممنوع‌الخروجی علل مختلفی دارد. در مطالبات مالی بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ بفرد بدهکاری که طلب راپرداخت نکند ممنوع‌الخروج خواهد شد. در موارد دیگر به موضوع ممنوع‌الخروجی زمانی که جرمی وجود داشته باشد رخ می‌دهد.

به عنوان مثال اگر فردی تحت تعقیب قرار گرفته و یا حکمی برای او صادر شده باشد، مثل شلاق یا زندان، باید دوران محکومیت خود را طی نماید تا رفع ممنوع الخروجی او صادر شود، در غیر این صورت تا زمان طی کردن حکم، ممنوع‌الخروج خواهد بود.

مراحل رفع ممنوع الخروجی در واقع منتهی به  گذراندن دوران مجازات و یا پرداخت بدهی فرد ممنوع الخروج می شود بدین ترتیب فرد با طی کردن مراحل رفع ممنوع الخروجی حکم ممنوع الخروج بودن خود را لغو خواهد کرد.

[irp posts="681" name="استعلام ممنوع الخروجی: ساده‌ترین روش‌ها"]

به عنوان مثال سازمان هایی همچون بانک‌ها به این دلیل که قوانین خاصی دارند، مستقیم به اداره گذرنامه نامه می‌نویسند و حکم ممنوع‌الخروجی فرد را ابلاغ می‌کنند. اسامی ممنوع‌الخروجی‌ها طی نامه به دادستان اعلام و دادستان آنها را برای ممنوع الخروجی به اداره گذرنامه ابلاغ می‌کند.

در مواردی همچون ارتکاب جرم، چک بلامحل، نپرداختن مهریه و مواردی از این دست، به درخواست شخص ذی‌نفع از مرجع قضایی با دستور مقام قضایی فرد خوانده ممنوع‌الخروج می‌شود.

البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که شرایط لازم و مستندات برای محکومیت فرد کافی باشد. با این حال فرد بدهکار تنها با پرداخت بدهی و جلب رضایت شاکی خصوصی و عمومی مراحل رفع ممنوع الخروجی را پشت سر می گذارد.