مرخصی زایمان در ایران چند ساعت است

طبق آخرین اخبار مرخصی زایمان تامین اجتماعی، زنان باردار شاغل می توانند به جای شش ماه، نه ماه مرخصی بگیرند. بااین‌حال، تنها برخی از سازمان‌های دولتی نسبت به اجرای این قانون را رعایت می‌کنند. اغلب شرکت‌های خصوصی تنها با شش ماه مرخصی زایمان موافقت می‌کنند.

زنان بارداری قرار است نوزاد را با شیر خود تغذیه کند،از اواخر دوره بارداری خود می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. شرکت‌های خصوصی طبق قانون باید مرخصی زایمان موافقت کنند. زن باردار شاغل می‌تواند در صورت موافقت کارفرما در ماه آخر بارداری تقاضای مرخصی زایمان بگیرند.

طبق قانون، مرخصی زایمان قسمتی از سابقه کار فرد در نظر گرفته می‌شود و استفاده از آن، سایر مرخصی‌هایی را که مطابق قانون کار، یک فرد شاغل می‌تواند از آن‌ها استفاده کند را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

با توجه به این‌که مدت مرخصی زایمان، بخشی از سابقه کار فرد شاغل است به این مدت عیدی مرخصی زایمان و پاداش نیز تعلق می‌گیرد. در مدت مرخصی زایمان به مادر باردار کمک‌هزینه بارداری تعلق می‌گیرد که به‌عنوان دستمزد مدت مرخصی زایمان نیز حساب می‌شود. این مبلغ در شرکت‌های خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

مرخصی زایمان

اگر در دوران بارداری مادر به خاطر مشکل و بنا به تشخیص پزشک نیاز به استراحت در خانه داشته باشد، می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند. مرخصی استعلاجی تاثیری بر حق استفاده از مرخصی زایمان برای مادران ندارد.

برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، اگر مرخصی استعلاجی از هفت روز در هر نوبت یا ۱۵ روز در یک سال بیشتر نباشد،تاییدیه پزشک معالج کافی است. ولی اگر  مرخصی استعلاجی بیشتر از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، تأییدیۀ پزشک معتمد تامین اجتماعی لازم است و در صورت نیاز به مرخصی بیشتر از این مقدارنیاز به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی دارد. غرامت دستمزد ایام بیماری در شرکت‌های خصوصی توسط تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و این مدت به‌عنوان سابقۀ فرد محاسبه می‌شود.

[irp posts="2916" name="بیمه زنان خانه‌دار به چه صورت است"]

مرخصی زایمان به همۀ زنان شاغل تعلق می‌گیرد، ولی کمک‌هزینه زایمان در شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و در برخی از شرکت‌های دولتی نیز بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی عمل خواهد شد.

مرخصی زایمان

کمک‌ هزینه بارداری

کمک‌هزینه بارداری برای زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی به شرح زیر است:

در یک ‌سال گذشته، حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشد. در مدت مرخصی، مشغول به کار نباشد و دستمزدی دریافت نکند. در زمان تقاضای مرخصی، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد. زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد. در شرایط کنونی طبق قانون تامین اجتماعی تنها کمک‌هزینه بارداری برای مدت شش ماه را پرداخت می‌کند. مبلغ این کمک‌ هزینه بر اساس مبلغ دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبه حق بیمه شماست.

اگر شرکت شما دستمزدی بیشتر ازآنچه در لیست بیمه به تامین اجتماعی اعلام‌شده است به شما پرداخت می‌کند، ملاک محاسبه کمک‌هزینه بارداری مبلغ اعلام‌شده به تامین اجتماعی است. اگر در جریان دستمزدی نیستید که توسط شرکت به تامین اجتماعی اعلام می‌شود، می‌توانید از بخش منابع انسانی شرکت در مورد آن سؤال کنید.

طبق قوانین تامین اجتماعی، کمک‌هزینۀ بارداری معادل دوسوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق بر اساس میانگین سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بیمه از آن کسر می‌شود محاسبه خواهد شد.

درصورتی‌که مادر باردار بنا به تشخیص پزشک، نیاز به استراحت یا درمان داشته باشد و مطابق قانون، مشمول استفاده از مرخصی استعلاجی باشد، تامین اجتماعی مبلغی را به‌عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به شخص بیمه‌شده پرداخت خواهد کرد. مادران شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی برای دریافت کمک‌هزینۀ بارداری یا غرامت دستمزد ایام بیماری باید با در دست داشتن مدارک شامل اصل دفترچه بیمه و گواهی پزشک معتبر به شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند. تامین اجتماعی معمولا مبلغ کمک‌هزینه بارداری و سایر هزینه‌ها را در یک نوبت و در پایان دوره به‌حساب شما پرداخت خواهد کرد.

مرخصی زمان شیردهی زنان شاغل

برای حمایت و تشویق مادران جهت تغذیۀ نوزادشان از شیر خود  قوانینی به تصویب رسیده است. بر اساس این قوانین، مادرانی که شیر خودشان را به نوزاد می‌دهند، می‌توانند روزانه از یک ساعت مرخصی برای شیر دادن استفاده کنند.

همچنین مادرانی که فرزندشان در مهدکودک یا محلی نزدیک به محل کار هستند و امکان رفت‌وآمد برای آن‌ها مقدور است، می‌توانند در صورت نیاز، این مرخصی یک‌ساعته را سه نوبت در روز استفاده کنند، ولی نباید مجموع مرخصی استفاده‌شده در هرروز از یک ساعت بیشتر شود.

این قانون مشمول مادرانی است که طبق تایید پزشک یا مراکز بهداشتی، نوزاد شیرخوار خود را با شیر مادر تغذیه می‌کنند. ولی توجه داشته باشید زنان باردار  در صورت استفاده نکردن از این مرخصی قانونی، امکان دریافت هزینه آن را ندارند.

مرخصی زایمان

منبع: مادر شو