متقاضیان بسته حمایتی پیامک‌هایشان را چک کنند  

معاون رفاهی وزارت تعاون و کار گفت: برای همه یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفر متقاضی بسته حمایتی پیامک ارسال خواهد شد، ولی تنها یک‌میلیون نفر از آن‌ها شامل دریافت بسته حمایت می‌شوند.

احمد میدری اعلام کرد: با توجه به اینکه برخی از افراد سبد حمایتی دریافت نکرده بودند و متقاضیان دریافت بسته حمایتی بودند اعلام کردیم کد ملی خود را از طریق دو شماره‌ای که اعلام شده ارسال کنند.

یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کد ملی خود را  به این شماره‌ها ارسال و تقاضای بسته حمایتی کردند. بررسی‌های ما نشان داده تعداد ۹۱۰ هزار نفر آن‌ها شامل دریافت سبد حمایتی نمی‌شوند آن هم به این خاطر که یکی از اعضای خانواده آن‌ها بسته حمایتی دریافت کرده بود. این موضوع را قبلاً نیز اعلام کرده بودیم که به هر خانواده فقط یک بسته حمایتی تعلق می‌گیرد.

میدری با اشاره به اینکه به تمامی یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که کدملی خود را ارسال کرده بودند از روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه پیامکی فقط با شماره فقط با شماره‌های ۱۴۲۰ و ۱۴۲ ارسال می‌شود افزود: همانطور که قبلاً نیز اعلام کردیم از این تعداد فقط یک‌میلیون نفر شامل دریافت بسته حمایتی شدند که این افراد پس از ارسال پیامک به آن‌ها و اعلام نحوه ثبت نام در مراحل بعدی تا پایان سال بسته ۲۸ حمایتی خود را تحویل بگیرند.

جاماندگان بسته حمایتی این خبر را بخوانند

ایشان در ادامه با بیان اینکه نیازی به حضور متقاضیان بسته حمایتی به وزارت رفاه و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست افزود خوشبختانه برای یک‌میلیون نفری که متقاضی بسته حمایتی بودند و با ارسال کد ملی اعلام کردند جزو جاماندگان دریافت بسته حمایتی هستند تامین اعتبار انجام‌شده است و به آن‌ها پرداخت می‌شود.

تاکنون ۱۵ میلیون نفر بسته حمایتی را دریافت کرده‌اند و اعتباری حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بسته حمایتی آن‌ها تخصیص داده‌شده است. در تلاش هستیم امسال و قبل از آغاز سال جدید یک مرحله دیگر به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شود.

معاون رفاهی وزارت تعاون و کار گفت: حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت نیز بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند که آن‌ها نیز جزو مشمولان محسوب می‌شوند و به آن‌ها نیز این بسته حمایتی تعلق می‌گیرد.