پایه حقوق وزارت کار در سال 98

قبل از هر چیز باید بدانیم در سیستم قانون کار حقوق پایه حقوق وزارت کار بر اساس مدرک تحصیلی پرداخت نمی شود بلکه در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی بر اساس شغل و  قرارداد  بین طرفین تعریف می شود.

قانون وزارت کار ضامن تعیین حداقل مزد برای ساعات قانونی برای کلیه کارگاهها توسط شورای عالی کار در هر سال می باشد. طبق قانون مذکور هیچ کدام از کارگاهها حق پرداخت حقوق کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار را ندارند.

البته مزد بالاتر از حداقل وزارت کار  می تواند با توجه به توافق کارگر و کارفرما تعیین شود.

مگر در مواردی  که در برخی کارگاه ها که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار هستند و برای احراز مشاغل شرایط تحصیلی و  تجربی خاصی لازم می باشد و در  صورت احراز شغل مربوطه فرد حقوق  متفاوت و بالاتر از حداقل قانون کار را دریافت نماید.

[irp posts="3009" name="افزایش حقوق‌ سال ۹۸ چگونه محاسبه می‌شود؟ "]

بر اساس گزارشات رسیده، حداقل حقوق و مزایا سال 98 با ۳۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته (با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی)،  به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید. این درحالی است که پایه حداقل حقوق و دستمزد در سال 97 برابر با یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود.

از ابتدای سال جاری همه کارگران مشمول قانون کار (چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقت)، حداقل حقوق روزانه‌ای که برایشان تعریف شده برابر با ۵۰۵,۶۲۷ ریال (۵۰ هزار تومان) خواهد بود. این درحالی است که مزد روزانه کارگران در سال ۹۷ برابر با ۳۷۰،۴۲۳ ریال (برابر با ۳۷ هزار تومان) بود. بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ماه شورای عالی کار سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان رقم ثابت ماهانه تعیین شد.

به این معنی که پایه حقوق سال ۹۸ کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵۰ هزار تومان کمتر باشد. گفتنی است که پایه سنوات آن دسته از کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها گذشته باشد (یا به عبارتی کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، روزانه مبلغ ۲۳۳۳ تومان خواهد بود که این مبلغ در ماه به ۷۰ هزار تومان می‌ رسد.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۸ بر اساس جدول زیر صورت می گیرد:

جدول حقوق 98

میزان حق اولاد در سال 98

حق اولاد کارگران  به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال در سال جدید برابر با ۱۵۱ هزار ۶۸۸ تومان است. این رقم در سال قبل ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان بود.

 حق اولاد در اصل یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است و هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن نیز افزایش می‌یابد چرا که ضریبی از افزایش حداقل حقوق روزانه است.

نکته حائز اهمیت این که مقررات تعیین شده برای پایه حقوق سال ۹۸ شامل حال دانش آموزان و دانشجوانی که در تابستان به صورت موقت یا به شکل کارآموزی در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، نمی‌شود.

منبع: ایران تلنت