قانون شکایت کیفری چک برگشتی

پیش از صحبت در خصوص قانون شکایت کیفری چک برگشتی بهتر است با انواع چک آشنا شویم:

چک عادی: یکی از متداول ترین نوع چک‌های بانکی است که صاحب چک، چکی را از حساب جاری خود در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند. برای وصول این چک باید به یکی از شعبه‌های بانکی که چک را صادر کرده است بروید. تضمینی برای نقد شدن این چک وجود ندارد.

چک تضمین‌ شده رمزدار: برای گرفتن این چک هر فردی می‌تواند به بانکی که در آن حساب دارد مراجعه کند. برای صدور این چک نیازی به داشتن دسته‌چک نیست. چک تضمین‌شده رمزدار حکم پول نقد را دارد. اعتبار این چک از طرف بانک تضمین شده و در زمان صدور آن، مبلغ چک از حساب شما کم می‌شود.

چک بین‌بانکی رمزدار: این چک برای انتقال پول از بانکی به بانک دیگر صادر می‌شود. برای صدور چک بین ‌بانکی رمزدار نیازی به داشتن دسته‌چک نیست و تنها باید به شعبه بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید. صدور این چک ‌بانکی در وجه حامل ممنوع است و میبایست در وجه شخص گیرنده صادر شود. برای وصول چک بین‌بانکی رمزدار حتما باید به شعبه بانک درج‌شده در چک مراجعه کنید تا همان روز واریزی به‌حساب شما انجام شود.

مهلت شکایت کیفری چک برگشتی

طبق قانون مهلت شکایت کیفری چک برگشتی یا بلامحل ظرف مدت ۶ ماه است. به این صورت که اگر تا حداکثر شش ماه از تاریخ چک اقدام به برگشت شود مجازات کیفری در انتظار فرد صادرکننده چک است.

به‌بیان‌دیگر طبق قانون مهلت برگشت چک بلامحل برای اقدامات کیفری شش ماه از تاریخ چک است؛ همچنین یک مهلت شش‌ماهه از تاریخ گواهی عدم پرداخت است که در این مهلت اگر شخص نسبت به آن اقدام قانونی نکند چک از حالت کیفری خارج‌ شده و به قوانین حقوقی بسنده می‌شود.

البته درنظر داشته باشید عملا بیشتر از دو ماه برای شکایت کیفری نباید صبر کرد. چون چک زمانی برگشت‌خورده محسوب می‌شود که تمام مراحل مربوط به آن توسط بانک طی شود. ولی ممکن است با افزایش تعداد چک‌های برگشتی بانک‌ها با تراکم مواجه شده و در فرصت مقرر نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ و چک برگشتی کیفری تبدیل به چک برگشتی حقوقی خواهد شد.