شرایط پرداخت وام بدون سپرده بانک رسالت

پرداخت وام بدون سپرده بانک رسالت به عواملی مثل اعتبارات شعبه، سیاست کلی بانک و از همه مهم‌تر شناخت شعبه از مشتری و میزان علاقه به حفظ او دارد.

[irp posts="1382" name="کدام بانک وام فوری میدهد"]

سود و یا همان کارمزد در نظر گرفته ‌شده برای وام بدون سپرده بانک رسالت 2 درصد است. بازپرداخت وام بدون سپرده بانک رسالت در قالب قراردادهای چند ماهه و کمتر از یک سال تعیین می‌شود. چنانچه تمایل به تمدید داشته باشید بانک میانگین حسابتان را بررسی کرده و در صورت کفایت تمدید را انجام می‌دهد.

از موارد پراهمیت در پرداخت وام بدون سپرده بانک رسالت و مدت بازپرداخت آن، شغل و اثبات درآمدی است.

وام بدون سپرده بانک رسالت برای فرهنگیان

وام بدون سپرده بانک رسالت، ازجمله تسهیلاتی است که برای فرهنگیان در نظر گرفته‌ شده است. وام بدون سپرده فرهنگیان، بازپرداخت 5 ساله و یا 60 ماهه دارد.

فرهنگیان حتی بدون داشتن حساب فعال در بانک رسالت می‌توانند از وام بدون سپرده بانک رسالت استفاده کنند. به این شرط که بسته به میزان وام درخواستی مبلغی را طی 3 تا 6 ماه در حساب خود قرار دهند.