استخدام ۳۰ هزار نفر در ۲۲ دستگاه اجرایی کشور

سید صدرالدین صدری نوش آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: بیشترین سهمیه استخدامی با 18 هزار و 93 نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.

وی اظهارداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9 هزار و 416 سهمیه و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با یک هزار و 200 نفر سهمیه در رده های دوم و سوم قرار دارند.

معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: یک هزار و 580 سهمیه استخدام نیز برای 19 دستگاه دیگر در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: نام نویسی برای شرکت در هفتمین آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور از روز سوم مهر ماه سال جاری آغاز می شود.

صدری نوش آبادی اظهارداشت: داوطلبان متقاضی شرکت در هفتمین آزمون استخدامی کشور تا دوازدهم مهر ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.sanjesh.org نام نویسی کنند.

وی گفت: این مدت  استخدام دولتی  به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشوردر ادامه از تمامی داوطلبان خواست ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

وی افزود: حداقل و حداکثر سن برای شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی به ترتیب 20 و 45 سال است.

صدری نوش آبادی اظهارداشت: سن دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم 25 سال، فوق دیپلم 30 سال، لیسانس 35 سال، فوق لیسانس 40 سال و دکتری 45 سال در دفترچه آزمون قید شده است.

 نوش آبادی تصریح کرد: این آزمون 30 آبان ماه سال جاری بصورت سراسری در کشور برگزار خواهد شد.

معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: سهمیه های قانونی در هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی برای ایثارگران و معلولان به ترتیب 30 و 3 درصد در نظر گرفته شده که باید بطور حتم رعایت شود.

منبع: تسنیم