سایت پلیس +10 epolice.ir خدمات الکترونیک انتظامی

برای ورود به سایت پلیس+10 به آدرس epolice.ir مراجعه کنید.

در سایت پلیس+10 خدمات متنوع همراه با اطلاعات و اخبار گوناگون آمده است. از جمله این خدمات در ادامه آمده است:

وظیفه عمومی

 • خرید دفترچه راهنمای وظیفه عمومی
 •  خدمات اینترنتی وظیفه عمومی
 •  خدمت تعویض‌ کارت معافیت یا پایان خدمت
 •  خدمت صدور المثنی کارت معافیت یا پایان خدمت
 •  سایر خدمات وظیفه عمومی (عناوین، تعرفه‌ها و مدارک لازم)

کارت سوخت

 • پیگیری صدور کارت سوخت
 • خدمت صدور المثنی کارت سوخت
 • خدمت رفع مسدودی کارت سوخت خودروهای دیزلی

گواهینامه

خدمت تعویض یا المثنی گواهینامه

گذرنامه

 • خدمت صدور گذرنامه
 • دریافت شناسه گذرنامه

پیشگیری انتظامی

 • خدمت درخواست گواهی تأیید عکس
 •  خدمت اعلام فقدان اسناد، مدارک و وسایل

سایر خدمات

 • خدمت صدور وضعیت خلافی خودرو
 •  خدمات اطلاعات اقتصادی خانوار (یارانه)
 •  خدمت درخواست گواهی پروانه کسب
 •  خدمت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
 •  خدمت اخذ علائم بیومتریک (چهره)