کاهش زمان دادرسی از دو سال به ۲۰ روز طبق قانون جدید چک

تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز قانون جدید صدور چک  که در سیزدهم آبان‌ سال جاری به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که […]

مشاهده