ظهرنویسی چک ممنوع!

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز  ۱۷ فروردین ماه ۹۸، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز […]

مشاهده

آخرین اخبار درباره قانون چک برگشتی

قانون جدید چک برگشتی  آخرین قانون چک که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در برگیرنده این موضوع است: پس از گذشت  ۲۴ ساعت از اعلام برگشت خوردن چک فرد، علاوه بر منع افتتاح حساب و صدور کارت […]

مشاهده