مطالب مربوط به : اجرای قانون جدید چک

قوانین جدید چک در سال ۹۸

یکی از قوانین جدید صدور چک در سال ۹۷ اصلاحیه‌ای بر قوانین صدور چک بود که از گذشته وجود داشت. بر اساس قوانین جدید چک در سال ۹۸٫ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک […]

مشاهده