دارندگان چک برگشتی بخوانند

چک برگشتی دارید؟ این مطلب را بخوانید با گذشت ۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون جدید چک برگشتی ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و هنوز مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه نداشته و شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی […]

مشاهده