مطالب مربوط به : اعتبار ۳۶ هزار میلیاردی برای افزایش حقوق کارمندان

جزییات اعتبار میلیاری حقوق کارمندان

با شروع سال ۹۸ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و ۱۴هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان اعتبار لحاظ شده است. طبق قانون بودجه سال ۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳٫۷ هزار  میلیارد تومان  در سال ۱۳۹۷ […]

مشاهده