مطالب مربوط به : افزایش عیدی کارکنان

اعلام افزایش عیدی کارکنان ازسوی هیأت وزیران

هیأت وزیران از افزایش  عیدی کارکنان به مبلغ ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. طی روزهای قبل نیز عیدی کارگران برابر با دو ماه حقوق طبق حداقل دستمزد که یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، تعیین شده بود. […]

مشاهده