مطالب مربوط به : اپیلیکیشن کیفیت هوا

شاخص آلودگی هوای اهواز

علت آلودگی هوای اهواز چیست؟ چندین سال است که اهواز هم دوشادوش تهران و چند شهر بزرگ دیگر در خط مقدم آلودگی هوا قرار دارد و حتی گاهی آلودگی هوای اهواز از تهران هم پیشی می‌گیرد. طی سالهای اخیر آلودگی […]

مشاهده