بانکها دیگر کپی مدارک شناسایی از مشتری نمی‌گیرند

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد. طبق گزارش  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با […]

مشاهده