بخشودگی سود و جرایم وام بانکی سه ماه دیگر تمدید شد

بانک عامل مسکن طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکن را برای مشتریان مشمول اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی به مدت سه ماه دیگر در دستور کار قرار داد. به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده […]

مشاهده