kaarpardaz_639

مطالب مربوط به : بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

نحوه دریافت بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

یکی تر ار مهم ترین فرصت هایی که دانشجویان پس از ورود به دانشگاه از آن بی اطلاع هستند بیمه دانشجویی تامین اجتماعی است؛ در حالی که با استفاده از آن ضمن استفاده از خدمات درمانی می توانند از همان […]

مشاهده