بیمه زنان خانه‌ دار به چه صورت است

زنان خانه‌ دار عموما فعالیت چندانی خارج از منزل ندارند. البته وظایفی که درون خانه‌ دارند زمانی برای کار بیرون از خانه نمی‌گذارد. فعالیت‌ها و رتق‌ و فتق امور منزل دست‌کمی از فعالیت خارج منزل و داشتن شغل ندارد. با […]

مشاهده