kaarpardaz_639

شرایط خرید بیمه سربازی و افزودن به سابقه بیمه در سال ۹۸

یکی از تاثیرگذارترین مراحل زندگی هر مردی خدمت سربازی است. دغدغه اصلی دوران خدمت سربازی مشکلات مالی برای سربازان و حقوق و مستمری سربازی و درنهایتا بیمه دوران خدمت  است. مهم‌ترین پرسش در این شرایط این است که آیا  خدمت […]

مشاهده