تهرانی‌ها برای رمزگشایی کارت سوخت به کجا مراجعه کنند؟

تشریح جزئیات الزام سوخت گیری با کارت سوخت شخصی بعد از آن‌که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، جدا از افرادی که آن را نداشته و باید برای گرفتن المثنی به طرق مختلفی که اعلام شده اقدام کنند. طبق اعلام شرکت […]

مشاهده