مطالب مربوط به : خرید سوابق بیمه

خرید سوابق بیمه

سازمان تامین اجتماعی راهکاری برای پر‌کردن خلا سوابق و خرید وقفه در سوابق بیمه را فراهم کرده است. ولی این امکان برای تمام افراد در کلیه سنین وجود ندارد. این راهکار برای کسانی که شرایط بازنشستگی را داشته و تنها […]

مشاهده

۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با اهداف مختلفی صورت انجام می‌شود. برای  اغلب ما مهم است که بدانیم تاکنون چقدر سابقه بیمه داریم و آیا همه سوابق بیمه برای ما اعمال شده است ولی قبل از آن بد نیست بدانید که […]

مشاهده