در قانون جدید چک بانک‌ها وکیل مردم می‌شوند

محمد آریا  دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها  با اشاره به این که در بخشنامه جدید بانک مرکزی وظایف جدید برای بانک‎ها ایجاد شده‌است، گفت: بانک کشاورزی سعی کرده که تکالیف خود را عمل کند که مشکلی برای مشتریان آن پیش نیاید. […]

مشاهده