مطالب مربوط به : در قانون جدید چک بانک‌ها وکیل مردم می‌شوند

در قانون جدید چک بانک‌ها وکیل مردم می‌شوند

محمد آریا  دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها  با اشاره به این که در بخشنامه جدید بانک مرکزی وظایف جدید برای بانک‎ها ایجاد شده‌است، گفت: بانک کشاورزی سعی کرده که تکالیف خود را عمل کند که مشکلی برای مشتریان آن پیش نیاید. […]

مشاهده