راهنمای جامع رفع سوءاثر چک

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، رفع سوء اثر چک از طریق روش‌های زیر امکان پذیر است: رفع سوءاثر چک از طریق تامین موجودی متقاضی مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود واريز کرده و بانک پس از رفع برگشت […]

مشاهده