ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران

ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران (سبک و سنگین) طبق صحبت‌های مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران جهت رفاه حال شهروندان ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران تغییر کرده مراکز معاینه فنی بیهقی و آبشناسان از ۲۷ فروردین […]

مشاهده

همه چیز درباره قانون معاینه فنی

روزانه ۶ هزار خودرو برای دریافت برگه معاینه فنی و یا وقت گرفتن برای معاینه فنی خودرو  به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه می‌نمایند بر همین اساس و جهت تسهیل امر معاینه فنی و صرفه جویی در وقت شهروندان چندیست […]

مشاهده