سوابق بیمه (روشهای مشاهده سوابق بیمه با کد ملی)

اگر پیش از این در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده اید برای مشاهده سوابق بیمه می توانید از طریق لینک مستقیم  https://account.tamin.ir/auth/login سابقه بیمه خود را کنترل کنید. برای  اغلب ما مهم است که بدانیم تاکنون چقدر سابقه بیمه […]

مشاهده