مطالب مربوط به : شرایط وام ازدواج 40 میلیونی

وام ازدواج ۲۰ و ۴۰ میلیونی چه شرایطی دارد؟

وام ازدواج فرزندان جانباز در سال ۹۷ وام ازدواج فرزندان جانباز در سال ۹۷ با مصوبه شورای پول و اعتبار دو برابر افراد عادی در نظر گرفته شده است. منبع: ایسنا توجه داشته باشید نحوه و شرایط دریافت وام ازدواج […]

مشاهده

ثبت نام وام ازدواج

مبلغ وام ازدواج که تا سال ۹۶ برای حمایت از ازدواج جوانان و جهت تسهیل آن اختصاص داده شده بود ۱۰ میلیون تومان بود که مبلغ وام ازدواج در بودجه سال ۹۵ تغییر کرده و به ۱۵ میلیون افزایش پیدا […]

مشاهده