مطالب مربوط به : شناسایی افراد بدون بیمه

کدملی و کدپستی افراد بدون بیمه، در اختیار کارگزاریها قرار می‌گیرد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اعلام کرد، شناسایی و استخراج افراد بدون بیمه کشور در دستور کار قرارگرفته است و به‌زودی کد ملی و کد پستی دقیق تمام افراد بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می‌گیرد […]

مشاهده