مطالب مربوط به : صدور گذرنامه فوری

چطور گذرنامه فوری دریافت کنیم؟

صدور گذرنامه فوری شخص متقاضی (در هر رده سنی) می بایست جهت صدور گذرنامه فوری به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و مبالغ مورد نیاز جهت شناسه و فرم گذرنامه را پرداخت کند. در نظر داشته باشید پرداخت […]

مشاهده