واریز سود سهام عدالت مشمولان دو بانک رفاه و ملت

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی:‌ سود سهام مشمولان سهام عدالت در دو بانک ملت و رفاه کارگران از امروز واریز می‌شود. سیدجعفر سبحانی با بیان اینکه ۴۱و نیم  میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تاکنون سود عملکرد سال ۹۵ و […]

مشاهده