عرضه اولیه نماد (کزغال) – چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه

۱-دوره ثبت سفارش روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه می‌باشد و ساعت ثبت سفارش از طریق پیام ناظر بازار در تمامی سامانه‌های آنلاین اطلاع‌رسانی خواهد شد. ۲-سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر ۶۰ سهم و […]

مشاهده