استعلام و پرداخت عوارض شهرداری خودرو

عوارض خودرو چطور محاسبه می‌شود؟ تمامی خودرو‌ها برای تردد در سطح شهرها باید سالیانه عوارض خودرو پرداخت کنند. عوارض شهرداری خودرو با توجه به نوع خودرو تعیین می‌شود. عوارض خودرو توسط شهرداری‌ها جهت انجام امور شهری مثل طرح های عمرانی، […]

مشاهده