قانون جدید چک ۹۸

قانون جدید چک در سال ۹۸  در قانون جدید چک ۹۸ ،۵  تغییر اساسی نسبت به قوانین صدور چک در گذشته ایجاد شده که طبق آن ، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف شده […]

مشاهده