مطالب مربوط به : قانون جدید چک 98

قانون جدید چک ۹۸

قانون جدید چک در سال ۹۸  در قانون جدید چک ۹۸ ،۵  تغییر اساسی نسبت به قوانین صدور چک در گذشته ایجاد شده که طبق آن ، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف شده […]

مشاهده