مطالب مربوط به : قانون چک برگشتی سال ۹۷

آخرین اخبار درباره قانون چک برگشتی

قانون جدید چک برگشتی  آخرین قانون چک که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در برگیرنده این موضوع است: پس از گذشت  ۲۴ ساعت از اعلام برگشت خوردن چک فرد، علاوه بر منع افتتاح حساب و صدور کارت […]

مشاهده

قانون چک برگشتی سال ۹۸

یکی از مشکلات حال حاضر معاملات وجود چک برگشتی و تبعات آن نظیر مجازات چک برگشتی، دریافت حکم جلب چک برگشتی، مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی و… است بر همین اساس در متن ذیل به صورت اجمالی به […]

مشاهده