آخرین اخبار درباره قانون چک برگشتی

قانون جدید چک برگشتی  آخرین قانون چک که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در برگیرنده این موضوع است: پس از گذشت  ۲۴ ساعت از اعلام برگشت خوردن چک فرد، علاوه بر منع افتتاح حساب و صدور کارت […]

مشاهده

قانون چک برگشتی سال ۹۸

یکی از مشکلات حال حاضر معاملات وجود چک برگشتی و تبعات آن نظیر مجازات چک برگشتی، دریافت حکم جلب چک برگشتی، مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی و… است بر همین اساس در متن ذیل به صورت اجمالی به […]

مشاهده